Accessibility

Javna nabava po godinama

2024. godina

Jednostavna nabava TREĆE razine - Idejno rješenje za zgradu Vinarije – izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu zgrade gospodarske namjene , ev.br.: JEVB-7/24

Jednostavna nabava TREĆE razine - Idejno rješenje za zgradu Vinarije – izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu zgrade gospodarske namjene , ev.br.: JEVB-7/24 - PONIŠTENO!

Jednostavna nabava druge razine - Održavanje javne rasvjete- ev.br. JEVB - 24/24