Accessibility

Promet

Odluke i obrasci:

Odluka o uređenju prometa na području Grada Staroga Grada (40,413 kB) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Staroga Grada (25,741 kB) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Staroga Grada (23,08 kB) Odluka o uređenju prometa na području Grada Staroga Grada (redakcijski pročišćeni tekst) (532,28 kB) Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja (30,602 kB) Pravilnik o lokacijama javnih parkirališta i zonama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na javnim parkiralištima u sustavu naplate (25,228 kB) ODLUKU o autotaksi prijevozu na području Grada Staroga Grada (34,461 kB) Rješenje o određivanju novčane naknade za prometovanje motornih vozila u zonama stalne zabrane prometa vozilima na motorni pogon na području Grada Staroga Grada za 2022. godinu (405,104 kB) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Staroga Gradav od 27. siječnja 2022. godine (26,082 kB) Odluka o lokacijama i broju parkirališnih mjesta za zakup u 2022. godini (73,787 kB) Obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz (18,291 kB) Pravilnik o izmjenama Pravilnika o lokacijama javnih parkirališta i zonama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Staroga Grada (955,618 kB) Zahtjev za izdavanje dozvole – uvjerenja za prometovanje u zabranjenoj zoni prometovanja za 2024. (15,119 kB) Odluka o nerazvrstanim cestama (3,886 MB)