Accessibility

Otvorena savjetovanja

Savjetovanja s javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Staroga Grada.

Jedinice lokalne samouprave objavljuju popis akata pred čije će donošenje ili izmjene provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnosti odnosno Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostave na adresu elektronske pošte grad@stari-grad.hr  ili na adresu Grad Stari Grad, Novo riva 3, 21460 Stari Grad.