Accessibility

Javna nabava po godinama

Jednostavna nabava DRUGE razine - "Dodatna ulaganja na građevinskom objektu - Svlačionice na nogometnom igralištu Vrbanj", ev.br.: JEVB-17/23

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - "Morski prsti otoka Hvara-valorizacija prirodne baštine poluotoka Kabal", ev. br.: EVB-2/23

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - „Morski prsti otoka Hvara - valorizacija prirodne baštine poluotoka Kabal" – građevinski radovi na nerazvrstanoj cesti, ev. br.: EVB-2/23

 Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17 i 144/20) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Gradnja Trga Stjepana Radića, ev. br.: EVB-1/23

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17 i 144/20) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 03. veljače 2023. godine.