Accessibility

Jedinstveni upravni odjel

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Staroga Grada, kao i poslove državne uprave koji su zakonom prenijeti na Grad.
U cilju učinkovitijeg izvršavanja poslova gradske uprave unutar Jedinstvenog upravnog odjela osnivaju se unutarnje ustrojstvene jedinice – odsjeci i to:

  • Odsjek za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte
  • Odsjek za prostorno planiranje i uređenje, zaštitu okoliša, komunalne poslove i poslove redarstva
  • Odsjek za računovodstvo, proračun i financije

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik:

Toni Damjanić dipl.oec
Tel. +385 21 765 520

mob. +385 (0)91 1741 035
procelnik@stari-grad.hr

Osoba zadužena za nepravilnosti: Vinko Petrić