Accessibility

Izjava o pristupačnosti

Na temelju čl. 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19), Grad Stari Grad objavljuje

IZJAVU O PRISTUPAČNOSTI

Grad Stari Grad nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Grada Staroga Grada koje se nalazi na adresi https://stari-grad.hr/.

Priprema izjave

Ova je izjava sastavljena 9. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Staroga Grada, a Grad Stari Grad će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Grad Stari Grad će obzirom na plan izrade nove web stranice prilikom izrade istih voditi računa da nova web stranica bude u potpunosti usklađena s navedenim normama i CARNET-ovim Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti.

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica www.stari-grad.hr djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • pojedine slike ne sadrže alt atribute i/ili kratki tekstualni opis,
  • video i audio zapisi nemaju podnaslove na hrvatskom jeziku,
  • dio datoteka (.pdf, .xls, .doc i slično) nije dostupan u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana,
  • poveznice u nekim slučajeva nisu deskriptivne i ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode (umjesto njih sadrže samo izraze više, ovdje),
  • na stranici se nalaze slike koje sadrže tekst, a da nisu logotipi.

Grad Stari Grad radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Grad Stari Grad.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Grada Staroga Grada korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte na adresu pravnik@stari-grad.hr ili na broj:

tel. +385 21 766322

mob. +385 91 1765029

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.