Accessibility

Javna nabava po godinama

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Gradnja Trga Stjepana Radića, ev. br.: EVB-4/22

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17 i 144/20) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 11. studenoga 2022. godine.

Jednostavna nabava prve razine - „Idejno oblikovanje - produkt dizajn proširene interpretacijske signalizacije i urbane opreme u okviru projekta "Morski prsti otoka Hvara - valorizacija prirodne baštine poluotoka Kabal"", ev. br.: JEVB -62/2022

Jednostavna nabava prve razine - „Biološko istraživanje podmorja u okviru projekta "Morski prsti otoka Hvara - valorizacija prirodne baštine poluotoka Hvara", ev. br.: JEVB -61/22

Jednostavna nabava prve razine - "Morski prsti otoka Hvara" - Interaktivna story map aplikacija i interaktivna karta, ev. br.: JEVB -60/22