Accessibility

Lokalni izbori

Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (61,7 kB) Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike (85,539 kB) OBJAVA BIRAČIMA (55,463 kB) RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU GRADA STAROGA GRADA (2,606 MB) Poziv za prijave za rad u biračkim odborima (361,87 kB) PRAVOVALJANA KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA STAROGA GRADA - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ (115,654 kB) PRAVOVALJANA KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA STAROGA GRADA - KANDIDAT GRUPE BIRAČA (116,912 kB) ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA STAROGA GRADA (109,862 kB) PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA STAROGA GRADA - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP (272,752 kB) PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA STAROGA GRADA - LISTA GRUPE BIRAČA (266,051 kB) PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA STAROGA GRADA - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ (261,925 kB) ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA STAROGA GRADA (122,227 kB) Rezultati izbora gradonačelnika Grada Staroga Grada provedenih 16. svibnja 2021. (147,39 kB) Rezultati izbora članova Gradskog vijeća Grada Staroga Grada provedenih 16. svibnja 2021. (274,576 kB) Konačni rezultati izbora članova Gradskog vijeća Grada Staroga Grada provedenih 16. svibnja 2021. (272,319 kB) Konačni rezultati izbora Gradonačelnika Grada Staroga Grada provedenih 16. svibnja 2021. godine (143,155 kB) Konačno izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja za provedbu Lokalnih izbora održanih 16.05.2021. (prvi krug) i 30.05. 2021. (drugi krug) za GRAD STARI GRAD (343,919 kB)