Accessibility

Odsjek za prostorno planiranje i uređenje, zaštitu okoliša, komunalne poslove i poslove redarstva

Vinko Petrić
Referent za komunalnu naknadu, spomeničku rentu, porez na kuće za odmor 

Tel. +385 21 765 022
financije@stari-grad.hr

Kuzma Matijević
Prometno komunalni redar

Tel. +385 21 765 022
Mob. +385 91 929 08 98
prometniredar@stari-grad.hr

Ivo Šimunović
Komunalno prometni redar 

Tel. +385 21 717 819
Mob. +385 91 1766 321
administrator@stari-grad.hr

Leo Tadić
Poljoprivredno komunalni redar 

Tel. +385 21 765 022
Mob.+385 91 1765 022
komunalni-redar@stari-grad.hr