Accessibility

Prostorni plan uređenja Grada Staroga Grada

Sadržaj:

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada - tekstualni dio 2007. (595,456 kB) PPU - odredbe za provođenje 2007. (331,944 kB) 01 Korištenje i namjena prostora (130,768 kB) 02 Infrastrukturni objekti i mreže (124,344 kB) 03 Uvjeti korištenja i zaštita prostora (128,931 kB) 04 Građevinska područja naselja 1 (153,059 kB) 04 Građevinska područja naselja 2 (164,361 kB) 04 Građevinska područja naselja 3 (207,746 kB) 04 Građevinska područja naselja 4 (207,746 kB) 04 Građevinska područja naselja 5 (201,79 kB) Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada (38,1 kB) Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada (311,346 kB) III. Izmjene i dopune PPU Grada Staroga Grada - (Prijedlog za javnu raspravu) (39,185 MB) Objava javne rasprave o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada (215,879 kB) Cjelovito Izvješće o javnoj raspravi Prijedloga III. izmjena i dopuna PPU-a Grada Staroga Grada (1,106 MB) Elaborat III. ID PPU GSG (37,63 MB) 1_KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA (6,322 MB) 2_INFRASTRUKTURNI OBJEKTI I MREŽE (8,425 MB) 3.1_UJVETI KORIŠTENJA I ZAŠTITA PROSTORA (5,84 MB) 3.2_EKOLOŠKA MREŽA-NATURA 2000-25000 (6,933 MB) 4.1_GRAĐEVINSKA PODRUČJA_(naselje Rudina i sjeverni dio naselja Stari Grad)-4.1_G.P.01 (626,215 kB) 4.2_GRAĐEVINSKA PODRUČJA_(Basina - izdvojeni dio naselja Vrbanj)-4.2_G.P.02 (445,556 kB) 4.3_GRAĐEVINSKA PODRUČJA_(centralni dio naselja Stari Grad)-4.3_G.P.03 (1,347 MB) 4.4_GRAĐEVINSKA PODRUČJA_(naselje Selca kod Staroga Grada)-4.4_G.P.04 (481,813 kB) 4.5_GRAĐEVINSKA PODRUČJA_(naselja Dol i Vrbanj)-4.5_G.P.05 (1,035 MB) Odluka o donosenju III. ID. PPU GSG (4,345 MB)