Accessibility

Odsjek za računovodstvo, proračun i financije

Sanja Vuković
Viši referent za računovodstvo i financije 

Tel. +385 21 766 320
Mob. +385 91 1765 520
knjigovodstvo@stari-grad.hr

 

Petra Moskatelo
Viši referent za računovodstvene poslove

Tel. +385 21 766 320
racunovodstvo@stari-grad.hr