Accessibility

M.o. Dol

Vijeće Mjesnog odbora Dol


Jure Moškatelo, predsjednik
Mob: +385 099 634 9164

mjesni.odbor.dol@gmail.com

Toni Roić, član
Tado Moškatelo, član
Kuzma Matijević, član

Frano Roić, član