Accessibility

M.o. Dol

Vijeće Mjesnog odbora Dol


Frano Roić, predsjednik
Mob: +385 91 5705 062
mjesni.odbor.dol@gmail.com

Ivan Dužević, član
Jure Moškatelo, član
Tado Moškatelo, član
Stipe Sanseović, član