Accessibility

Realizirani projekti

 • 7. veljače 2024.

  Uređenje igrališta u sklopu dvorišta dječjeg vrtića Sardelice

  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u sklopu Progarama razvoja otoka, sufinanciralo je uređenje igrališta u sklopu dvorišta dječjeg vrtića Sardelice. 

  Pročitaj više
 • 1. veljače 2024.

  Morski prsti otoka Hvara – valorizacija prirodne baštine poluotoka Kabal

  MORSKI PRSTI OTOKA HVARA 
  PROMO VIDEO  
  STORY MAP APLIKACIJA - KABAL  
   
  Projekt Morski prsti otoka Hvara – valorizacija prirodne baštine poluotoka Kabal“ sufinanciran je putem mjere III. 3 „Provedba strategija lokalnog razvoja – operacije koje podupiru FLAG-ovi“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.
  Bespovratna potpora dodijeljena je 2020. godine putem Natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.2 “Promicanje zaštite okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena” (FLAG Škoji). Odlukom o dodjeli sredstava Gradu je odobreno 965.574,87 kn odnosno 128.153,81 eura dok je ukupna vrijednost projekta 1.377.641,12 kn odnosno 182.844,40 eura.
  Predmetni projekt provodio se na poluotoku Kabal na području Grada Staroga Grada gdje ribarstvo predstavlja tradicionalno važnu gospodarsku granu. Od najstarijih vremena ribarstvo je bilo temelj hvarskog života a uvale...

  Pročitaj više
 • 1. prosinca 2022.

  Strategija zelene urbane obnove Grada Staroga Grada


  Strategija je srednjoročna strateška podloga od značaja za ovu jedinicu lokalne samouprave, koja se donosi za razdoblje do 2030. godine te je prema razdoblju važenja usklađena s novim programskim razdobljem na razini Europske unije. Izrada i donošenje ove podloge strateškog planiranja posebice su važni za Grad Stari Grad u kontekstu učinkovitog korištenja sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova kako bi se identificirali strateški projekti i prioriteti financiranja u budućem srednjoročnom razdoblju.
  Grad Stari Grad je ostvario 100%-tno financiranje izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Starog Grada u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada Strategija zelene urbane obnove“ sufinanciranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. te je na popisu odobrenih nositelja projekata jedina jedinica lokalne samouprave iz Splitsko-dalmatinske županije, ali i jedina otočna lokalna samouprava.
  O STRATEGIJI?
  Svrha Strategije zelene urbane obnove...

  Pročitaj više
 • 17. studenoga 2022.

  Poučna staza "Purkin kuk"

  Cilj projekta jest poboljšanje vrijednosti javnog prostora na način da se osvijesti o važnosti prirodne i kulturne baštine te probudi želja o očuvanju biljnog i životinjskog svijeta koji nas okružuje. Uređenjem staze valorizirala se kulturna baština ovog područja jer se uz stazu nalaze nekolicina vrijednih arheološko-povijesnih lokaliteta koji se sada mogu koristiti u turističkom i u kulturnom smislu.
  Ulaganjem u uređenje staze pridonijelo se prepoznatljivosti turističke destinacije Grada Staroga Grada kao kulturno-povijesne i sportsko-rekreacijske destinacije, koja će biti dostupna tijekom cijele godine. Specifični ciljevi projekta su unapređenje turističkog proizvoda destinacije odnosno postojećih šumskih puteva, obogaćivanje turističke ponude novim proizvodom za ljubitelje prirodne i kulturne baštine, produženje turističke sezone, povećanje broja posjetitelja, promocija destinacije Grada kao »outdoor« destinacije te stvaranje preduvjeta za razvitak sportsko-rekreativnog...

  Pročitaj više
 • 1. listopada 2022.

  Dječje igralište u Dolu sv. Marije

  Opremljeno je novim spravama dječje igralište u Dolu sv. Marije.
  Ukupna vrijednost projekta iznosila je 222.393,75 kuna.

  Pročitaj više
 • 31. kolovoza 2022.

  Podmjera 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo

  Grad Stari Grad je u okviru podmjere 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" potpisao u prosincu 2018. godine ugovor s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za obnovu i rekonstrukciju Doma Matija Ivanića.
  Iznos potpore utvrđen ugovorom o financiranju iznosio je 4.136.389,83 HRK.
  Obnova je završena u svibnju 2021. godine. Djeca su od jeseni 2021. godine imala priliku uživati u novom dječjem vrtiću, dječjem igralištu, dvorani, i svim drugim prostorijama. U galeriji se nalaze sve prostorije unutar Doma Matija Ivanića koje su uređene.

  Pročitaj više