Accessibility

U provedbi

 • September 9, 2022

  "Morski prsti otoka Hvara"-valorizacija prirodne baštine poluotoka Kabal

  Grad Stari Grad je trenutno u fazi provedbe projekta za koji je dobio potpuno financiranje, doprinos EU sredstava iznosi 85% od ukupnog iznosa, a Republike Hrvatske 15% od ukupnog iznosa. U kolovozu 2022. smo započeli sa prvim aktivnostima, a završetak projekta se očekuje tijekom 2023. godine.
  Projektna aktivnost predviđa razvoj ekološkog turističkog proizvoda koji podržava očuvanje morskog okoliša i ribljeg fonda kroz:
  - Razvoj tematskih staza i sadržaja u prirodi koje uključuju doživljaj visoke prirodne vrijednosti područja te educiraju i informiraju posjetitelje o potrebi zaštite okoliša i očuvanju njegove krajobrazne i biološke raznolikosti.
  - Aktivnosti čišćenja okoliša u obalnim područjima, podvodna onečišćenja i sl. u obliku turističke atrakcije u kojoj mogu sudjelovati posjetitelji.
  Projektna aktivnost predviđa razvoj ekološkog turističkog proizvoda kroz uređenje tematske staze na poluotoku Kabal. Za uređenje navedene staze potrebno je napraviti stručno biološko istraživanje...

  Pročitaj više