Accessibility

Transparentnost

Na temelju odredbi Naputka o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj: 59/23) Grad Stari Grad objavljuje informacije o trošenju proračunskih sredstava na poveznici:

https://transparentno.starigrad.otvorenigrad.hr/isplate/sc-isplate

 

Institut za javne financije predstavio je 5. srpnja 2023. rezultate devetog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih regionalnih i lokalnih jedinica.

Grad Stari Grad ocjenjen je odličnim, što je nastavak provođenja najvišeg stupnja transparentnosti u radu jedinice lokalne samouprave.

Proračunska transparentnost podrazumijeva potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu i omogućuje kontrolu prikupljanja i trošenja javnog novca. Na temelju njih građani se mogu angažirati i pokušati utjecati na efikasnost upravljanja javnim sredstvima, odgovornost Vlade i vlasti lokalnih jedinica te na smanjenje mogućih koruptivnih radnji.