Accessibility

Članovi Gradskog vijeća

8. kolovoza 2022.

 IZABRANI ČLANOVI (VIJEĆNICI) GRADSKOG VIJEĆA

(LOKALNI IZBORI, 16. svibnja 2021.)

1.         BOGDANIĆ PETRA – GB

2.         BRATANIĆ TEO – GB

3.         FREDOTOVIĆ PERO – HDZ

4.         *PETRIĆ PERISLAV - SDP

5.         MOŠKATELO IVICA – GB

6.         MOŠKATELO JURE – HDZ

7.         *NOVAK MARIJA – HDZ

8.         *SANSEOVIĆ SILVANA - GB

9.         RAČIĆ STJEPKO – GB

10.       *RADONIĆ TARITA – HDZ

11.        *MOSCATELLO AMALIJA – GB

12.       *SANSEVIĆ DAVOR – HDZ

13.       ŠURJAK NIKŠA - GB 

_________________________________________________________________ 

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća održana je 18. lipnja 2021. godine s početkom u 21:30 sati, u prostoriji Gradske knjižnice i čitovnice u Starome Gradu, Novo riva 2, 21460 Stari Grad.

Na sjednici je za predsjednika Vijeća izabran Teo Bratanić (GB), čime je Gradsko vijeće konstituirano Na istoj sjednici za potpredsjednicu Gradskog vijeća izabrana je Nelija Lučić Lavčević (SDP).

*Mandat vijećnika Antonija Škarpe miruje po sili zakona (zbog nespojivosti vijećničke i gradonačelničke dužnosti). Zamjenjuje ga Fani Plančić.

*Mandat vijećnika Luke Roića miruje na osobni zahtjev. Zamjenjuje ga vijećnica Marija Novak.

*Mandat vijećnika Vinka Maroevića miruje na osobni zahtjev.  Zamjenjuje ga vijećnica Tarita Radonić. 

*Mandat vijećnika Prospera Vlahovića miruje na osobni zahtjev. Zamjenjuje ga vijećnik Davor Sansević.

*Mandat vijećnika Perislava Petrića miruje na osobni zahtjev. Zamjenjuje ga vijećnica Nelija Lučić Lavčević.

* Mandat vijećnice Žanete Roić miruje na osobni zahtjev. Zamjenjuje je vijećnica Amalija Moscatello od 8. kolovoza 2022. godine. 

*Vijećnik Perislav Petrić nastavlja s obnašanjem dužnosti s danom 28. listopada 2022. godine

*Mandat vijećnice Fani Plančić miruje na osobni zahtjev. Zamjenjuje je vijećnica Silvana Sanseović od 5. srpnja 2023. godine