Accessibility

Tijela Gradskog vijeća

STALNA RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA:


1. MANDATNA KOMISIJA predsjednik i dva člana

1. Žaneta Roić (GB) - predsjednica

2. Jure Moškatelo (HDZ) – član

3. Nelija Lučić Lavčević (SDP) - članica

 


2. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA predsjednik i četiri člana

1. Ivica Moškatelo (GB) - predsjednik

2. Petra Bogdanić (GB) - članica

3. Fani Plančić  (GB) - članica

4. Nelija Lučić Lavčević (SDP) - članica

5. Tarita Radonić (HDZ) - članica

 

Ova dva stalna radna tijela izabrana su na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada, 18. lipnja 2021. godine

PREOSTALA RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA U NOVOME SAZIVU (2021.-2025.) BIT ĆE IZABRANA NAKON KONSTITUIRANJA GRADSKOG VIJEĆA. NJIHOV SASTAV I IMENA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA BIT ĆE OBJAVLJENI NA OVOME LINKU.

_______________________________________________________________