Accessibility

Tijela Gradskog vijeća

STALNA RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA:


1. MANDATNA KOMISIJA predsjednik i dva člana

1. Nikša Šurjak (GB) - predsjednik 

2. Jure Moškatelo (HDZ) – član


2. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA predsjednik i četiri člana

1. Ivica Moškatelo (GB) - predsjednik

2. Petra Bogdanić (GB) - članica

3. Tarita Radonić (HDZ) - članica 

Ova dva stalna radna tijela izabrana su na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada, 18. lipnja 2021. godine

PREOSTALA RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA U NOVOME SAZIVU (2021.-2025.) BIT ĆE IZABRANA NAKON KONSTITUIRANJA GRADSKOG VIJEĆA. NJIHOV SASTAV I IMENA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA BIT ĆE OBJAVLJENI NA OVOME LINKU.

Na II. Sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada koja je održana 28. srpnja 2021. godine izabrana su slijedeća radna tijela:

3. ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST predsjednik i četiri člana

1. TEO BRATANIĆ, predsjednik

2. ŽANETA ROIĆ, članica

 3. PETRA BOGDANIĆ, članica

 4. PERISLAV PETRIĆ, član

5. PERO FREDOTOVIĆ, član (izabran na III Sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada dana 4. studenog 2021. godine)

4. ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE predsjednik i četiri člana

1. TONI ROIĆ, predsjednik

2. KATIJANA PETRIĆ, članica

3. JERKO PAJINA, član

4. IGOR PRVINIĆ, član 

5. DAVOR SANSEVIĆ, član (izabran na III Sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada dana 4. studenog 2021. godine)

5. KOMISIJA ZA JAVNA PRIZNANJA predsjednik i četiri člana

1. IVICA MOŠKATELO, predsjednik

2. ZVONIMIR FRANETOVIĆ, član

3. SONJA DULČIĆ, članica

 4. IGOR DUŽEVIĆ,  član

5. ROMANA ILJEGIĆ, članic (izabrana na III Sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada dana 4. studenog 2021. godine)

6. GRADSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA predsjednik i pet članova

1. TEO BRATANIĆ, predsjednik

2. NIKŠA ŠURJAK, član

3. STANISLAV ŠTAMBUK, član

4. MIHAEL LUPI, član

5. NIKŠA VIDOŠEVIĆ, član (izabran na III Sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada dana 4. studenog 2021. godine)

6. PROSPER VLAHOVIĆ član (izabran na III Sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada dana 4. studenog 2021. godine)

7. POVJERENSTVO ZA DODOJELU DOZVOLA NA POMORSKOM DOBRU (Izabrani na XXI. Sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada održanoj dana 26. travnja 2024. godine). 

1. ŽANETA ROIĆ, član

2. EMIL FALDIĆ, zamjenik člana

3. DAVOR SANSEVIĆ, član

4. SONJA DULČIĆ - za zamjenika člana

5. PERISLAV PETRIĆ, član

6. KATARINA PAVIČIĆ IVELJA, zamjenik člana

8. POVJERENSTVO ZA OCJENU ARHITEKTONSKE USPJEŠNOSTI (Izabrani na XXI. Sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada održanoj dana 26. travnja 2024. godine). 

 1. ALDO ČAVIĆ, predsjednik
 2. JAKOV DULČIĆ, potpredsjednik
 3. OSKAR FLEISCHER, član 
 4. ANTUN BALIĆ, član 

 

Na III. Sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada koja je održana 4. studenog 2021. godine izabrana su slijedeća radna tijela:

GRADSKI URBANISTIČKI ODBOR, predsjednik i šest članova

 1. BALDO STANČIĆ, predsjednik
 2. ENCA ČOLIĆ, članica
 3. IVICA MOŠKATELO, član
 4. MARIJA PLENKOVIĆ, članica
 5. MARIN KNEZOVIĆ, član
 6. MARIO HERHENREDER, član
 7. JAKOV DULČIĆ, član

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SOCIJALNU SKRB, predsjednik i četiri člana 

 1. ŽANETA ROIĆ, predsjednica
 2. AMALIJA MOSCATELLO, članica
 3. FANI PLANČIĆ, članica
 4. MARIJA NOVAK, članica
 5. NELIJA LUČIĆ LAVČEVIĆ, članica

PREDSTAVNICI GRADA U SKUPŠTINAMA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U (SU)VLASNIŠTVU GRADA STAROGA GRADA I ČLANOVI UPRAVNIH VIJEĆA JAVNIH USTANOVA ČIJI JE GRAD STARI GRAD OSNIVAČ I (SU)VLASNIK (imenuje Gradonačelnik, ako posebnim propisom nije drugačije određeno).

Gradonačelnik imenuje i razrješava predstavnike Grada Staroga Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i ustanova kojih je osnivač Grad Stari Grad ili u kojima Grad Stari Grad ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad Stari Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.
Gradonačelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 11.
Gradskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja, a odluka se objavljuje u Službenom glasniku Grada Staroga Grada.

1. UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA "SARDELICE" STARI GRAD (članovi - predstavnici  Grada)

1. MARINA VRANJICAN

2. ANDREJA ROIĆ

3. SANDA STANČIĆ

4. MARIJA FREDOTOVIĆ 

2. UPRAVNO VIJEĆE JAVNE USTANOVE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE STAROGRADSKIM POLJEM (članovi - predstavnici Grada) 

1. JAKŠA DAMJANIĆ 

2. IVONA HALADIĆ

3. MARIJA PLENKOVIĆ (Općina Jelsa)

4. Zoran WIEWEGH  (Ministarstvo kulture)

5.  SANDRA ZOKIĆ (Ministarstvo poljoprivrede) 

 

3. SKUPŠTINA T.D. "KOMUNALNO STARI GRAD" d.o.o. (jedini član - predstavnik Grada)

Antonio Škarpa

4. NADZORNI ODBOR T.D. "KOMUNALNO STARI GRAD" d.o.o.

1. ZLATKO RUDAN 

2. SILVANA SANSEOVIĆ

3. TONI ROIĆ