Novosti

PRAZNE BLAGAJNE - Gradovima zbog povrata poreza prijeti bankrot


10.03.2009

Čak i kad bi Vlada u procesu sveopće štednje ukinula sve porezne olakšice, kresanje troškova ne može se odnositi na povrat poreza na dohodak za 2008. Povrat poreza reguliran je propisima koji su bili na snazi 2008., a prema njima ove bi godine građani mogli dobiti oko 2 milijarde kuna preplaćenog poreza.

Ako bude novca
Ukidanje olakšica građani bi financijski osjetili tek iduće godine. U Ministarstvu financija i kažu da će povrat teći uobičajenom dinamikom. Godišnja prijava poreza na dohodak za 2008 mora se predati do 2. ožujka, a do jučer to je učinilo 650 tisuća građana.

Vlada je u proračunu osigurala 910 milijuna kuna za povrat poreza građanima koji se nalaze na području od posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima, te neke zajedničke troškove, dok ostatak sredstava koji će sigurno biti oko 1,1 milijarde kuna moraju isplatiti gradovi i općine. Ukupni prihodi svih lokalnih jedinica ove su godine planirani na 18 milijardi kuna, ali kako padaju planovi državnog budžeta, tako se ruše i lokalne konstrukcije, pa je sasvim ozbiljan problem mogu li oni isplatiti povrat poreza.

Poreznici kažu da će povrat poreza na dohodak isplaćivati sa zajedničkog računa gradova i države, i ako on bude prazan, država će isplatu provesti preko računa državnog proračuna. Naravno uz uvjet da i na njemu bude novca. Nakon što preuzme na sebe tuđu financijsku obvezu, prema naredbi ministra financija, poreznici će se pokušati namiriti sa zajedničkog računa, a ako to ne uspiju za 60 dana, blokirat će račune općina, gradova ...

Izgubili milijardu
Udruga gradova priznaje da i lokalne jedinice imaju podbačaj prihoda, ali taj podbačaj ne bi se trebao prebiti preko leđa građana. “Građani neće osjetiti poteškoće s povratom poreza na dohodak, ali će probleme osjetiti korisnici lokalnih proračuna u razdoblju od lipnja do kolovoza”, kaže Dario Runtić, savjetnik u Udruzi građana.

U tom će periodu, procjenjuje, doći do ozbiljnog narušavanja likvidnosti lokalnih proračuna (kao što je to bio slučaj i prethodnih godina) budući da Porezna uprava ne vodi računa o likvidnosti gradova.

Runtić objašnjava da je opća likvidnost lokalnih proračuna ove godine ugrožena zbog slabije realizacije poreza na dohodak i izmjena Zakona o financiranju lokalne samouprave iz 2006. zbog kojega su gradovi do danas izgubili 1,04 milijarde kuna prihoda.

Prvi zadatak novih gradonačelnika
Zbog toga što je opća likvidnost lokalnih proračuna ove godine ugrožena slabijom realizacijom poreza na dohodak i izmjenama Zakona o financiranju lokalne samouprave iz 2006. godine, hrvatski su gradovi do danas izgubili više od jedne milijarde kuna prihoda. Stoga bi sredinom ove godine mogla postati upitna isplata plaća zaposlenih u gradskoj upravi, vrtićima, ustanovama u kulturi. Tako bi se zaustavljanje isplate plaća moglo naći kao prvi radni zadatak direktno izabranih gradonačelnika. “Dodamo li na to činjenicu da odnosi gradonačelnika s gradskim vijećem nisu adekvatno zakonom uređeni, već na jesen mogli bismo očekivati prve referendume za opoziv gradonačelnika - predviđanje je našeg sugovornika, Daria Runtića, savjetnik u Udruzi građana.

izvor: http://www.vecernji.hr/newsroom/news/croatia/3247039/index.do

developed by Nove vibracije