Accessibility

Rekonstrukcija i opremanje podružnice dječjeg vrtića "Sardelice" unutar javne zgrade "Dom Matija Ivanića" u naselju Vrbanj

31. kolovoza 2022.

Mjera 7. Temeljnje usluge i obnova sela u ruralnim područjima

Grad Stari Grad je u okviru podmjere 7.4.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" potpisao u prosincu 2018. godine ugovor s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za obnovu i rekonstrukciju Doma Matija Ivanića.

Iznos potpore utvrđen ugovorom o financiranju iznosio je 4.136.389,83 HRK.

Obnova je završena u svibnju 2021. godine. Djeca su od jeseni 2021. godine imala priliku uživati u novom dječjem vrtiću, dječjem igralištu, dvorani, i svim drugim prostorijama.  U galeriji se nalaze sve prostorije unutar Doma Matija Ivanića koje su uređene.