Accessibility

Strategija zelene urbane obnove Grada Staroga Grada

1. prosinca 2022.

Izrada strategije zelene urbane obnove JLS Stari Grad

Strategija je srednjoročna strateška podloga od značaja za ovu jedinicu lokalne samouprave, koja se donosi za razdoblje do 2030. godine te je prema razdoblju važenja usklađena s novim programskim razdobljem na razini Europske unije. Izrada i donošenje ove podloge strateškog planiranja posebice su važni za Grad Stari Grad u kontekstu učinkovitog korištenja sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova kako bi se identificirali strateški projekti i prioriteti financiranja u budućem srednjoročnom razdoblju.

Za izradu strategije Grad je ostvario 100% financiranje od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz inicijativu C6., odnosno reformu C6.1. R5 "Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrstrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama "Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026"