Accessibility

Strategija zelene urbane obnove Grada Staroga Grada

1. prosinca 2022.

Izrada strategije zelene urbane obnove Grada Staroga Grada


Strategija je srednjoročna strateška podloga od značaja za ovu jedinicu lokalne samouprave, koja se donosi za razdoblje do 2030. godine te je prema razdoblju važenja usklađena s novim programskim razdobljem na razini Europske unije. Izrada i donošenje ove podloge strateškog planiranja posebice su važni za Grad Stari Grad u kontekstu učinkovitog korištenja sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova kako bi se identificirali strateški projekti i prioriteti financiranja u budućem srednjoročnom razdoblju.

Grad Stari Grad je ostvario 100%-tno financiranje izrade Strategije zelene urbane obnove Grada Starog Grada u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada Strategija zelene urbane obnove“ sufinanciranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. te je na popisu odobrenih nositelja projekata jedina jedinica lokalne samouprave iz Splitsko-dalmatinske županije, ali i jedina otočna lokalna samouprava.

O STRATEGIJI?

Svrha Strategije zelene urbane obnove Grada Starog Grada (u daljnjem tekstu: Strategija) je poticanje integriranog održivog i regenerativnog razvoja Staroga Grada i njegovog gravitirajućeg urbanog područja na načelima globalnih, europskih, nacionalnih i regionalnih zelenih politika, s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja resursima, prostorom, zgradama i zelenim površinama te jačanje prilagodbe i otpornosti na rizike i klimatske promjene. Ova Strategija je stoga usmjerena unapređenju kvalitete života, rada, zdravlja, odmora i rekreacije građana i posjetitelja u ugodnijem okolišu uz aktiviranje neiskorištenih potencijala te obavezno čuvanje kulturne baštine i autohtonog načina života svojstvenog svim posebnostima Staroga Grada i pripadajućih naselja, kroz inovativne pristupe integrirane zelene urbane obnove.

Strategija je srednjoročna strateška podloga od značaja za ovu jedinicu lokalne samouprave, koja se donosi za razdoblje do 2030. godine te je prema razdoblju važenja usklađena s novim programskim razdobljem na razini Europske unije. Izrada i donošenje ove podloge strateškog planiranja posebice su važni za Grad Stari Grad u kontekstu učinkovitog korištenja sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova kako bi se identificirali strateški projekti i prioriteti financiranja u budućem srednjoročnom razdoblju.

Strategija je postavila srednjoročnu viziju razvoja koja glasi: „Stari Grad – europski  lider inovativne integrirane zelene urbane obnove“.

Stari Grad je jedinstven do današnjeg dana očuvani globalni primjer UNESCO-ovog spomenika zaštićene svjetske kulturne baštine i 24 stoljeća duge tradicije zelenog urbanog planiranja i upravljanja zelenom urbanom infrastrukturom. Unatoč prolasku vremena, promjenama kultura i nositelja upravljanja, od antičkog vremena do danas, kada tu tradiciju ponosno nastavljaju i promiču svi lokalni dionici, pa i ključni privatni investitori poput novih hotelskih lanaca, Stari Grad predstavlja primjer integriranih politika zelenog, održivog, uključivog i na globalne izazove otpornog urbanog razvoja koji su danas u središtu svih globalnih, europskih, nacionalnih i regionalnih politika.

Tijekom procesa izrade Strategije zelene urbane obnove, Stari Grad je proveo postupke savjetovanja sa zainteresiranom javnošću kroz participativne radionice i upitnike temeljem kojih je prikupljena relevantna količina prijedloga i informacija bitnih za osmišljavanje definiranje razvojnih potreba, problema, resursa i potencijala, odnosno sustvaranje strateškog okvira Strategije zelene urbane obnove (postavljeni strateški ciljevi i prioriteti). Po usvajanju dokumenta od strane Gradskog vijeća, održane su follow up radionice u svrhu kontinuirane nadogradnje sadržaja Strategije kao provedbenog dokumenta. Osnovano je Savjetodavno vijeće za provedbu Strategije koje okuplja ključne lokalne dionike, koji će svojim savjetima i preporukama izvršnoj vlasti biti ključni alat pri donošenju odluka za implementaciju samih projekata. Inicijalno, prepoznato je 11 projekata koji posjeduju izvjesnu razinu spremnosti za implementacijom, ali se predviđa rad na daljnjim projektima u svrhu ostvarenja strateških ciljeva i prioriteta postavljenih Strategijom.

LINK NA MAPU : 

https://www.szuo.zeleni-plan.hr/szuo.zeleni-plan.hr