Accessibility

Morski prsti otoka Hvara – valorizacija prirodne baštine poluotoka Kabal

1. veljače 2024.

MORSKI PRSTI OTOKA HVARA 

PROMO VIDEO  

STORY MAP APLIKACIJA - KABAL  

 

Projekt Morski prsti otoka Hvara – valorizacija prirodne baštine poluotoka Kabal“ sufinanciran je putem mjere III. 3 „Provedba strategija lokalnog razvoja – operacije koje podupiru FLAG-ovi“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Bespovratna potpora dodijeljena je 2020. godine putem Natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.2 “Promicanje zaštite okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena” (FLAG Škoji). Odlukom o dodjeli sredstava Gradu je odobreno 965.574,87 kn odnosno 128.153,81 eura dok je ukupna vrijednost projekta 1.377.641,12 kn odnosno 182.844,40 eura.

Predmetni projekt provodio se na poluotoku Kabal na području Grada Staroga Grada gdje ribarstvo predstavlja tradicionalno važnu gospodarsku granu. Od najstarijih vremena ribarstvo je bilo temelj hvarskog života a uvale poluotoka Kabal bile su značajne za ulov ribe jer obiluju brojnim vrstama i staništima. Upravo smo to bogatstvo morskog svijeta htjeli istaknuti  i prezentirati kako bi posjetitelji pri obilasku poluotoka Kabal dobili što više edukativnih informacija o njegovoj prirodnoj i kulturnoj baštini.

Obzirom na konfiguraciju terena poluotoka Kabal koja podsjeća na ispružene prste ruke, predmetnom projektu dan je naziv“ Morski prsti otoka Hvara“ - valorizacija prirodne baštine poluotoka Kabal.

Projektna aktivnost predviđa razvoj ekološkog turističkog proizvoda kroz uređenje tematske staze na poluotoku Kabal. 

AKTIVNOSTI PROJEKTA: 

  • Na temelju idejnog projekta „ Uređenje i revitalizacija pješačke staze KABAL“ sanirana je dionica puta dužine 2.5 km, u smislu površinske obrade makadamskog puta dvoslojnom bitumenskom emulzijom s pripremom zemljane podloge. Ukupan trošak građevinskih radova  iznosio je 117.997,50 EUR. Uz sufinanciranje projekta iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, trošak uređenja staze dijelom je sufinanciran i sredstvima Splitsko-dalmatinske županije u iznosu od 15.000,00 EUR. 
  • Za uređenje staze izvršeno je terensko istraživanje podmorja u 7 odabranih uvala  za koje je angažiran dr.sc. Ante Žuljević iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu te su izrađeni interpretacijski materijali o biljnim i životinjskim vrstama poluotoka Kabal (stručni tekstovi, fotografije i videa) na temelju kojih je izrađena interaktivna karta i Story Map aplikacija
  • izrađen je projekt signalizacije odnosno produkt dizajn proširene interpretacijske signalizacije i urbane opreme (Autori: Damir Gamulin di.di., Antun Sevšek d.i.a. i dr. sc. Ana Šverko d.i.a. ) koja je postavljena duž edukativne staze kao i prema sedam odabranih uvala poluotoka. Interaktivna karta i signalizacija su edukativnog i informativnog karaktera te naglašavaju važnost i potrebu očuvanja krajobrazne i biološke raznolikosti.Pomoću QR koda na signalizacijskim pločama posjetitelji koji će fizički posjetiti stazu mogu pročitati nešto više o određenoj temi dok je interaktivna story map aplikacija koja prikazuje tematsku stazu sa sadržajem na engleskom i hrvatskom jeziku dostupna na službenoj stranici Grada Staroga Grada  (Na izborniku Projekti, natječaji i novosti) i službenoj stranici Turističke zajednice Stari Grad.
  • Održano je predavanje za učenike viših razreda OŠ Petra Hektorovića na temu “Važnost očuvanja morskih staništa“ . Cilj predavanja je bila edukacija najmlađih sugrađana o važnosti zaštite morskih staništa i očuvanju krajobrazne i biološke raznolikosti. S ciljem razvijanja brige o moru i pravilnom postupanju s otpadom, učenici su upoznati sa problemom otpada i negativnom utjecaju klimatskih promjena. 
  • U sklopu projekta u lipnju je organizirana eko akcija čišćenja podmorja. U akciji su sudjelovali članovi ronilačke sekcije DVD-a Vranjic i JVP Split , Grad Stari Grad, Komunalno Stari Grad te članovi udruge Zeleni plan u sklopu projekta „I more je moja baština!“ .Uz čišćenje podmorja od otpada, cilj akcije bio je podizanje svijesti cjelokupnog društva o važnosti očuvanja mora i njegove biološke raznolikosti.
  • Promo materijal – tiskane su informativne brošure na hrvatskom i engleskom jeziku, izrađene su platnene vrećice te je snimljen 

    Promo video projekta.

Projekt ima za  cilj valorizaciju prirodne baštine poluotoka Kabal, koji je veliki dijelom površine uključen u ekološku mrežu Natura 2000.

Aktivnostima uređenja tematske staze, signalizacijom iste te interaktivnom aplikacijom razvijamo ekološki turistički proizvod koji podržava očuvanje mora i ribljeg fonda te kontinuirano informira posjetitelje i lokalno stanovništvo o važnosti sektora ribarstva za područje cijele otočne zajednice.