Accessibility

Poučna staza "Purkin kuk"

17. studenoga 2022.

Purkin kuk

Cilj projekta jest poboljšanje vrijednosti javnog prostora na način da se osvijesti o važnosti prirodne i kulturne baštine te probudi želja o očuvanju biljnog i životinjskog svijeta koji nas okružuje. Uređenjem staze valorizirala se kulturna baština ovog područja jer se uz stazu nalaze nekolicina vrijednih arheološko-povijesnih lokaliteta koji se sada mogu koristiti u turističkom i u kulturnom smislu.

Ulaganjem u uređenje staze pridonijelo se prepoznatljivosti turističke destinacije Grada Staroga Grada kao kulturno-povijesne i sportsko-rekreacijske destinacije, koja će biti dostupna tijekom cijele godine. Specifični ciljevi projekta su unapređenje turističkog proizvoda destinacije odnosno postojećih šumskih puteva, obogaćivanje turističke ponude novim proizvodom za ljubitelje prirodne i kulturne baštine, produženje turističke sezone, povećanje broja posjetitelja, promocija destinacije Grada kao »outdoor« destinacije te stvaranje preduvjeta za razvitak sportsko-rekreativnog turizma.

Uređenjem staze i postavljanjem pripadajuće infrastrukture sa informativnim panoima i pločama staza je dobila edukativnu funkciju. Imamo priliku predstaviti javnosti biljni i životinjski svijet šume, a s postavljenom signalizacijom lokaliteta uz stazu doprinosimo turističkoj valorizaciji kulturno-povijesne baštine. 

Ukupna vrijednost cjelokupnog projekta iznosila je 513.717,19 kuna