Accessibility

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE PROVEDBENOG PROGRAMA GRADA STAROGA GRADA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2025. GODINE

22. rujna 2021.

Gradonačelnik Staroga Grada donio je Odluku o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Starog Grada za razdoblje 2021.-2025. godine.

Ovom se Odlukom pokreće postupak izrade Provedbenog programa Grada Staroga Grada  za razdoblje 2021.-2025. godine. 

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja kojim će se definirati posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva za daljnji razvoj Grada Staroga Grada  u skladu s definiranim ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. 

Odluka je dostupna na linku Akti gradonačelnika