Accessibility

Zvučni zapis sa I. konstituirajuće sjednice Gradaskog vijeća Grada Staroga Grada od 18. lipnja 2021. godine

24. lipnja 2021.

Zvučni zapis sa I. konstituirajuće sjednice Gradaskog vijeća Grada Staroga Grada od 18. lipnja 2021. godine dostupan je na linku "ZAPISNICI SA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA".