Accessibility

Za dan 23. lipnja sazvana je VII. Sjednicu Gradskog vijeća Grada Staroga Grada

17. lipnja 2022.

Na temelju odredbe članka 55. stavka 1. i odredbe članka 56. stavka 1. i 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj 12/09, 4/13, 5/13 i 7/19), Predsjednik Gradskog viječa Grada Staroga Grada sazvao je za dan 23. lipnja (četvrtak) 2022. godine, u 19:00 sati,  u Hrvatskom domu u Hrvatskom domu (Gradska knjižnica i Čitovnica), Novo riva 2 VII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA STAROGA GRADA

 Poziv sa dnevnim redom možete saznati na linku "Pozivi na sjednice Gradskog vijeća".