Accessibility

Za četvrtak, 27. siječnja 2022. godine sazvana VI. Sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada

21. siječnja 2022.

Na temelju odredbe članka 55. stavka 1. i odredbe članka 56. stavka 1. i 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj 12/09, 4/13, 5/13 i 7/19), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Staroga Grada sazvao je za 27. siječnja (četvrtak) 2022. godine, u 18:00 sati, VI. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA STAROGA GRAD

Dnevni red dostupan je na linku" Pozivi na Sjednice Gradskog vijeća"