Accessibility

Uređen glavni poljski put kroz Starogradsko polje (AGER)

31. ožujka 2021.

Završeno je uređenje glavnog poljskog puta kroz Starogradsko polje na potezu od Gospojice do aerodroma. Put je poravnat bagerom, gornji sloj obrađen je drobilicom te je na kraju sve nabijeno valjkom. Radove je financirao Grad Stari Grad. Izvođač radova je Humidor d.o.o. Stari Grad.