Accessibility

Upute za izradu Proračuna Grada Staroga Grada za 2021. godinu

20. listopada 2020.

Temeljem odredbi Zakona o proračunu, u tijeku je priprema za izradu Proračuna Grada Staroga Grada za 2021. godinu. Pozivaju se svi proračunski korisnici, trgovačka društva u (su)vlasništvu Grada Staroga Grada te korisnici drugih proračuna da, zaključno do 30. listopada 2020. godine, dostave prijedloge financijskih planova radi uvršenja u prijedlog Proračuna Grada Staroga Grada. Više informacija na linku Upute za izradu Proračuna Grada Staroga Grada za 2021. godinu.