Accessibility

U Starom Gradu predstavljen Akcijski plan i Odluka projekta For Plastic-Free Croatian Islands

20. listopada 2021.

U Starom Gradu, 12. i 13. listopada Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i Grad Stari Grad održali su dvodnevnu radionicu u sklopu zajedničkog projekta projekta For Plastic-Free Croatian Islands, financiran sredstvima Beyond Med Association.

Više na linku  : Sunce – Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj – U Stari Gradu predstavljen Akcijski plan i Odluka projekta For Plastic-Free Croatian Islands (sunce-st.org)