Accessibility

U SPOMEN NA TONKA MAROEVIĆA NJEGOVA STAROGROJSKO KOLA NOSIT ĆE NJEGOVO IME

11. kolovoza 2021.

Na godišnjicu odlaska velikog akademika, književnika, povjesničara umjetnosti i publiciste, uvaženog i dragog sugrađanina i prijatelja, Tonka Maroevića, njegov Stari Grad odat će mu počast imenovanjem njegove starogrojske kole.

Gradsko vijeće na sjednici održanoj 28.07.2021. godine donijelo je odluku o izmjeni odluke o određivanju imena ulicama i trgovima u Starome Gradu. Ovom odlukom ulica Kod sv. Stjepana (od Trga sv. Stjepana sjeverno do Trga Škor uz crkvu sv. Stjepana prema istoku s zaokretom na jug i zapad do Ulice pape Ivana Pavla II.) mijenja se i sada zove Ulica Tonka Maroevića.

Na istoj sjednici donesen je zaključak o nadoknadi troškova izrade novih osobnih dokumenata svim građanima koji imaju prijavljeno prebivalište u noviomenovanoj ulici.

Stari Grad i Starograđani s ponosom će baštiniti iznimno nasljeđe dragog šjor Tonka i s velikom se naklonošću sjećati njegove dobrote i ljubavi prema svom zavičaju i ljudima s kojima je uvijek ostao blizak i vezan.