Accessibility

SUFINANCIRANJE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

11. siječnja 2021.

Odlukom Župana o odabiru projekata i raspodjeli sredstava iz programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za 2020. godinu, Gradu Starom Gradu odobrena su sredstva u iznosu od 150.000,00 kn za projekt sanacije oštećenog obalnog pojasa u uvali Maslinica. U prosincu 2019. godine, uslijed nevremena po jakom vjetru, na pojedinim dionicama šetnice djelovanjem mora valova i erozije došlo je do isisavanja nasipa ispod betonske pasice i zastora na pješačkoj površini što je dovelo do urušavanja rubne trake prema moru i oštećenja zastora. Zbog oštećenja nastala uslijed izvanrednog događaja potrebno je bilo sanirati oštećeni dio šetnice. Sanacijom pomorskog dobra na obalnoj šetnici u obuhvatu UPU-a Maslinica unapređuje se pomorsko dobro na području Grada koji povezuje sadržaje trajektne luke i put koji vodi u uvalu Maslinica.