Accessibility

Studijsko putovanje u Italiju u sklopu projekta „For plastic free Croatian Islands“

16. studenoga 2021.

U sklopu projekta „For plastic free Croatian Islands“, Udruga Sunce organizirala je studijsko putovanje u Italiju od 25. do 28. listopada. Među sudionicima putovanja bili su predstavnici Komunalnog Stari Grad, direktor Petar Tresić i rukovoditelj operativno-tehničkih poslova Mihael Gamulin, a cilj studijskog putovanja bio je posjet primjerima dobre prakse u odgovornom gospodarenju otpadom utemeljenom na principima smanjenja stvaranja otpada, ponovnog korištenja i recikliranja. 

 

Više pročitajte na linku:  Sunce – Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj – Studijsko putovanje “For plastic free Croatian Islands” (sunce-st.org)