Accessibility

STIGLI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA 

17. veljače 2021.

Projekt odvojenog prikupljanja otpada provodi se sukladno Ugovoru između Grada Starog Grada i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a temeljem provedenog natječaja za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 900.638,55 kuna, od kojih Fond financira 85%,a Grad Stari Grad 15%.

Do sada su isporučeni spremnici za papir, plastiku i staklo od 1100 litara za potrebe “zelenih otoka” na području grada.

Tijekom ovog tjedna izvršena je nova distribucija spremnika za plastiku i papir, i to: 1600 komada od 120 litara te 400 komada od 240 litara.

Ukupna količina ugovorenih spremnika biti će dovoljna da svako kućanstvo na području grada dobije na korištenje po jedan spremnik za odvojeno prikupljanje papira i po jedan za odvojeno prikupljanje plastike čiji odvoz će se također vršiti s “kućnog praga”.

O distribuciji spremnika kao i o rasporedu odvoza odvojeno prikupljenog otpada sa “kućnog praga”, građani će uskoro biti detaljno informirani.