Accessibility

Program ulaganja u reciklažna dvorišta

29. travnja 2021.

Odlukom o donošenju programa ulaganja u pripremu, projektiranje, sanaciju i izgradnju reciklažnih dvorišta i službenih odlagališta u Splitsko-dalmatinskoj županiji utvrđena je potreba sanacije i zatvaranja odlagališta Dolci te su za isto Gradu Starom Gradu odobrena sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna.