Accessibility

PRIJAVE ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE „JOSIPA HATZEA“ STARI GRAD

3. rujna 2021.

Prijaviti se možete isključivo ONLINE na web stranicama škole : http://upisi.gsjh.hr

Online prijave počinju od 03.rujna(petak) i traju do 07.rujna (utorak) u 17.00 sati. 

Termin prijemnog ispita dobit ćete u e-prijavnici

INSTRUMENT: TRUBA

Za početak školovanja na trubi je osiguran instrument.