Accessibility

Poziv na Završnu konferenciju 27.10.2021. o tranziciji Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti

22. listopada 2021.

logo_cofoe_24LL_vecto_CMYK__HR

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ministry of Economy and Sustainable Development 

 

KONFERENCIJA O BUDUĆNOSTI EUROPE

RASPRAVA O TRANZICIJI HRVATSKE PREMA KLIMATSKOJ NEUTRALNOSTI


Datum: 27.10.2021.     Vrijeme: 10:00 –13:00 h      

 Pratite prijenos putem poveznice:  https://youtu.be/7ai1TW_d_Uw


Klimatska ambicija EU-a, koju dijeli i Hrvatska, utjecat će na cijelo društvo, na našu zajedničku budućnost. Stoga Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja pokreće raspravu s različitim dionicima i općom javnošću o izazovima i mogućnostima za pravednu i učinkovitu tranziciju Hrvatske prema klimatskoj neutralnosti.

 

Na Konferenciji će se čuti zaključci i preporuke osam Panela koji su se prethodno održali za ciljane skupine: poslovni sektor, donositelji odluka na lokalnoj i regionalnoj razini, znanstvenici,  mediji, obrazovni sektor, sindikati, organizacije civilnog društva i mladi.

 

Poslovni sektor ima naročito važnu pokretačku ulogu u tranziciji te će se ovom prigodom dodijeliti nacionalna nagrade za zaštitu okoliša za 2021.

 

Nekoliko Veleposlanika će podijeliti iskustvo iz svojih država o tome kako su ili namjeravaju ubrzati proces prema klimatskoj neutralnosti.

 

Ovo se događanje održava u okviru Konferencije o budućnosti Europe, što je pokrenula Europska komisija, Vijeće i Parlament kako bi se čuo glas građana EU-a o izazovima i prioritetima Europe.

 

Hrvatska je podržala Europski propis o klimi, koji postavlja zajednički cilj smanjiti emisije stakleničkih plinova za najmanje 55% do 2030. u odnosu na 1990. godinu i postići klimatsku neutralnost najkasnije do 2050. godine. Scenariji smanjenja emisije stakleničkih plinova za Hrvatsku su opisani u Strategiji niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu, koja će zajedno s novim zakonodavstvom usmjeriti razvoj Hrvatske prema drastičnom smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Rezultati anketnih upitnika i zaključci i preporuke Panela nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva.

 

 

 

Vrijeme

Dnevni red

10:00

 

Pozdravni govori

 

10:15

Dodjela priznanja i nagrada poslovnom sektoru za dostignuća na području zaštite okoliša u 2021. godini

10:45

Veleposlanstva i iskustva drugih zemalja

11:00

Panel rasprava

predstavnici 8 panela će pročitati zaključke i preporuke: poslovni sektor, donositelje odluka na lokalnoj i regionalnoj razini, mlade, medije, obrazovni sektor, znanstvenike, sindikate, organizacije civilnog društva

12:50

Zaključci i preporuke

 

cid:image001.png@01D41766.1A60C6C0

REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ministry of Economy and Sustainable Development

Uprava za klimatske aktivnosti / Directorate for climate activities

Radnička cesta 80, 3/11

10 000 Zagreb

Tel. + 385 1 3717283; Mob: 0911381182