Accessibility

POSTAVLJENO SPOMEN OBILJEŽJE STAROGRAĐANIMA PALIMA ZA DOMOVINU HRVATSKU

30. travnja 2021.

Tad anđela pusti da zvoni poljima

Od uvale do gorakih potoka,

Da obnovu slave u srcima boljima

Preživjeli ljudi moga otoka.

Stihovi Rajmunda Kuparea zapisani su na nosaču jarbola spomen obilježja postavljenom na ulazu u gradsko groblje Stari Grad kao trajna posveta i simbol zahvalnosti hrabrim i nikad zaboravljenim starogradskim braniteljima koji su položili svoje živote u obrani domovine tijekom domovinskog rata.

Spomen obilježje postavljeno je na inicijativu udruge vetrana MOMP-a „Zvir“, a izrađeno je prema autorskoj viziji arhitekte Oskara Fleischera. Na ogradi postavljenoj oko kamenog križa uklesani su stihovi himne Lijepe naše.

Neka im je vječna slava i hvala.