Accessibility

Odobrena sredstva iz Programa razvoja , zaštite i valorizacije pomorske baštine na području Splitsko-dalmatinske županije

10. svibnja 2021.

Odlukom o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2021. godinu namijenjenih turizmu i pomorstvu Gradu Starom Gradu odobreno je 25.000,00 kn za projekt Turistička valorizacija pomorske baštine Grada Staroga Grada te 25.000,00 kn za projekt Turističke zajednice Grada Staroga Grada 4. Međunarodni Festival mora "Dani uvali- Stari Grad 2021."

Projektom Turistička valorizacija pomorske baštine Grada Staroga Grada odnosno kupnjom starog drvenog broda koji je popravljen i korišten za potrebe snimanja filma Ribanje i ribarsko prigovaranje, želi se  promovirat pomorska tradicija te oživjeti lik i djelo slavnog Starograđanina i hrvatskog pjesnika Petra Hektorovića. Troškovnikom je predviđena i adaptacija dijela šetnice „Gruja“ gdje će brod biti privezan.

Ovim projektima želi se stvoriti ponudu proizvoda utemeljenu na tradiciji pomorstva i ribarstva te očuvati i prezentirati bogatu starogradsku pomorsku baštinu.