Accessibility

Odluka o privremenoj raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Staroga Grada za 2022. godinu namijenjenih sufinanciranju nabave sadnog materijala.

17. svibnja 2022.

 

Na temelju Javnog poziva za sufinanciranje nabave sadnog materijala od 24. veljače 2022. godine, Gradonačelnik Grada Staroga Grada donio je Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Staroga Grada za 2022. godinu namijenjenih sufinanciranju nabave sadnog materijala.

 

Odluka je dostupna u nastavku i na linku Javni pozivi i natječaji