Accessibility

Odluka o dodjeli sredstava za Projekt "Morski prsti otoka Hvara"

6. lipnja 2022.

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo donijelo je Odluku o dodjeli sredstava u okviru mjere „Provedba strategija lokalnog razvoja operacije koje podupiru FLAG-ovi“ za programsko razdoblje 2014. – 2020. u iznosu od 965.574,87 kuna za projekt pod nazivom „Morski prsti otoka Hvara“.

 

Kratki opis projekta.

 

Provedbom projekta doprinosi se strateškom cilju 2 LRSR. Dugoročna svrha projekta jest očuvanje i održivo korištenje prirodne baštine te zaštita okoliša na području poluotoka Kabal.

SC1 projekta je očuvanje morskog okoliša kao i očuvanje biljnog i životinjskog svijeta koje se nalazi na poluotoku Kabal. Akcijom čišćenja i uređenjem staze valorizirat će se prirodna baština ovog područja koja dosada nije dovoljno prepoznata u okvirima turističke ponude i potražnje otoka Hvara. Ulaganjem u uređenje i opremanjem staze pridonijet će se prepoznatljivosti turističke destinacije Staroga Grada, unapređenju turističkog proizvoda destinacije, obogaćivanju turističke ponude novim proizvodom za ljubitelje prirodne, morske baštine, produženju turističke sezone, povećanju broja posjetitelja i stvaranju preduvjeta za razvoj selektivnih oblika turizma.

SC2 projekta je probuditi svijest lokalnog stanovništva, s naglaskom na mlađu populaciju, o morskom otpadu i stanju, kroz njihovo prihvaćanje i razvijanje dobre prakse za sprječavanje nastanka novog i reduciranje postojećeg morskog i obalnog otpada. Morski otpad je kulturološki problem koji nadilazi granice država te nije isključivo okolišni problem,  važno je zauzimanje edukativnog pristupa u rješavanju problema. Potrebno je uložiti napore kako bi se postignule promjene u ponašanju, pristupu gospodarenju, obrazovanju i uključivanju svih sektora i interesa.