Accessibility

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Uređenje obale u uvali Maslinica na otoku Hvaru, Grad Stari Grad"

22. listopada 2020.

Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije i Grad Stari Grad provode javnu raspravu u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat "Uređenje obale u uvali Maslinica na otoku Hvaru, Grad Stari Grad". Javna rapsrava u trajanju od trideset dana provodit će se u razdoblju od 09. studenog 2020. godine do 8. prosinca 2020. godine. Javni uvid u Studiju moći će se izvršiti u prostoriji Gradske vijećnice Grada Staroga Grada, Novo riva 3, 21460 Stari Grad, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Javno izlaganje o Studiji održat će se dana 25. studenog 2020. godine s početkom u 11:30 sati u prostoriji Gradske vijećnice Grada Staroga Grada, Novo riva 3, 21460 Stari Grad.

Više informacija na linkuhttps://www.stari-grad.hr/javni-uvid