Accessibility

Obavijest o početku izvođenja radova na izgradnji kanalizacijskog sustava na području Grada Staroga Grada

10. veljače 2021.

Obavještavamo Vas da će se na području Grada Staroga Grada započeti radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava.

Naručitelj radova HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa

Izvoditelj radova RADNIK d.d.

Radovi će započeti u utorak, 19. siječnja 2021. godine u ulici Duolnjo kola, te 20. siječnja u ulici Put Rudine. 

Projekt izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Jelsa- Vrboska i Stari Grad

Projekt obuhvaća ulaganja u sustav javne vodopskrbe, odnosno javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracija Jelsa – Vrboska i Stari Grad u svrhu ispunjavanja uvjeta Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ). Projekt se sastoji od zahvat na linijskim objektima (mreži opskrbe i odvodnje) te izgradnje 2 UPOV-a, I. stupnja pročišćavanja. Ukupni troškovi Projekta iznose 473.667,122,50 mil. HRK.

 

Za sve eventualne upite vezano za spajanje privatnih kuća na novi kanalizacijski sustav molimo kontaktirati Hvarski vodovod d.o.o.

GRAD STARI GRAD