Accessibility

Obavijest o izmjeni rasporeda odvoza miješanog komunalnog otpada za naselja Priko i Molo Selo

29. prosinca 2021.

Komunalno Stari Grad d.o.o. obavještava o promjeni rasporeda odvoza miješanog komunalnog otpada za naselja Priko i Molo Selo na način da će se umjesto po rasporedu 01. siječnja 2022. godine otpad sakupljati 31. prosinca 2021. godine