Accessibility

Obavijest o izmjeni načina provođenja javnog izlaganja u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu za zahvat "Uređenje obale u uvali Maslinica "