Accessibility

Obavijest o isplati naknade – božićnice umirovljenicima za 2021. godinu

8. prosinca 2021.

Temeljem Odluke Gradonačelnika,KLASA: 550-01/21-01/38,Urbroj: 2128/03-21-1 od 8.prosinca 2021. godine, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada donosi

OBAVIJEST

o isplati naknade – božićnice umirovljenicima za 2021. godinu

 

Božićnica će se isplatiti umirovljenicima s prebivalištem na području Grada čija mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima osim doplatka za pomoć i njegu te COVID dodatka) u mjesecu prije isplate ove novčane naknade ne prelaze iznos od  2.200,00 kn i to:

 

Iznos mirovinskog primanja

Iznos jednokratne novčane naknade

do 1.700,00 kn

200,00 kn

od 1.700,01 kn do 2.200,00 kn

150,00 kn

            Korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnici invalidskih mirovina  te mirovina priznatih primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i korisnici inozemnih mirovina  dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

  • preslika osobne iskaznice,
  • dokaz o visini mirovine – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda poslovne banke u kojoj primaju mirovinu i
  • preslika Rješenja o priznavanju mirovine primjenom međunarodnog ugovora (samo za korisnike mirovina priznatih primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i korisnici inozemnih mirovina).

 

Ukoliko korisnik nije u mogućnosti osobno preuzeti novčanu naknadu, dostavlja se vlastoručno potpisana punomoć za preuzimanje novčanog iznosa naknade uz predočenje osobne iskaznice korisnika i zadnjeg odreska mirovine.

 

Isplata novčanih naknada će se vršiti, uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera, svakim radnim danom, od 14. prosinca do 20. prosinca 2021. godine, u vremenu od 8:00 do 11:30 sati, na adresi Grad Stari Grad, Novo riva 3, 21460 Stari Grad. Osobe koje u navedenom periodu ne preuzmu sredstva nemaju pravo naknadne isplate.