Accessibility

Obavijest o donošenju Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Helios – dijela naselja Staroga Grada

22. studenoga 2021.

GRAD STARI GRAD

Jedinstveni upravni odjel

 

KLASA: 350-01/21-01/32

URBROJ: 2128/03-21-6                                                                     

Stari Grad, 21. studenoga 2021. godine

 

Na temelju odredbe članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 39/19 i 98/19) Jedinstveni upravni odjel Grada Staroga Grada o b j a v lj u j e

 

O B A V I J E S T

o donošenju Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Helios –

dijela naselja Staroga Grada

 

 

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Helios – dijela naselja Staroga Grada donesena je na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada dana 17. studenoga 2021. godine, biti će objavljena u „Službenom glasniku Grada Staroga Grada“ broj 11/21, a stupa na snagu dana 25. studenog 2021. godine.

 

Tekst Odluke objavljen je na internet stranici Grada Staroga Grada, na linku https://stari-grad.hr, podlinku Prostorni plan – Urbanistički planovi u izradi.

 

Odluka će biti objavljena u „Službenom glasniku Grada Staroga Grada“ broj 11/21.

 

Detaljnije informacije o izradi Plana mogu se dobiti putem e-maila grad@stari-grad.hr

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GRADA STAROGA GRADA

          

(Objavljeno na http://www.mgipu.hr)