Accessibility

Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje za zakup prodajnih mjesta

4. lipnja 2021.

Komunalno Stari Grad d.o.o. raspisuje 

1. Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje za zakup prodajnih mjesta (banaka) u prostoru Ribarnice u Gradu Starom Gradu.

2. Natječaj za prikupljanje ponuda za dvanje u zakup štandova na tržnici u Gradu Starome Gradu 

Natječaj je dostupan u nastavku.