Accessibility

Javni poziv za uvid u spis predmeta Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa - Sustav odvodnje i vodoopskrbe na području Grada Staroga Grada

14. rujna 2020.

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Hvar poziva stranke u postupku - vlasnike nekretnina za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelje drugih stvarnih prava na toj nekretnini na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Izmjene i dopune lokacijske dozvole za - SUSTAV ODVODNJE I VODOOPSKRBE NA PODRUČJU GRADA STAROGA GRADA  na uvid u spis predmeta za dan 05.10.2020. godine u 10:00 sati na lokaciji Ureda, Ive Miličića 7, Hvar. 

Javni poziv za uvid u spis predmeta je dostupan na linku "Javni pozivi".