Accessibility

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja  Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Staroga Grada za 2022. godinu 

18. siječnja 2022.

Na temelju odredbe članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj: 140/09) upućuje se Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Staroga Grada za 2022. godinu. 

 

Sva dokumentacija je dostupna na linku Otvorena savjetovanja