Accessibility

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom redu

2. ožujka 2022.

Temeljem članka 11. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15) i članka 46. stavka 3. alineje 21. Statuta Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“ broj: 12/09, 3/10, 4/13, 5/13, 6/18 i 2/20) Gradonačelnik Grada Staroga Grada donio je Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o komunalnom redu (u daljnjem tekstu: Odluka.

Prijedlog Odluke javno se objavljuje na Internet stranicama Grada Staroga Grada radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonesu donošenju kvalitetnije Odluke o komunalnom redu.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete dostaviti u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu na adresu Grad Stari Grad, Novo riva 3, 21460 Stari Grad (s naznakom „Savjetovanje – prijedlog Odluke o komunalnom redu“), putem elektroničke pošte: grad@stari-grad.hr ili putem faksa na broj 021717818, zaključno do 4. travnja 2022. godine.

 Svi u roku pristigli prijedlozi, primjedbe i komentari će se razmotriti, a prihvaćeni će biti uvršteni u tekst prijedloga Odluke koja će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Staroga Grada radi raspravljanja i odlučivanja.

Po isteku roka za dostavu prijedloga, primjedbi i komentara izraditi će se i objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge, primjedbe i komentare te očitovanja za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Grada Staroga Grada, www.stari-grad.hr.

 

Sva dokumentacija je dostupna na linku SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU - OTVORENA SAVJETOVANJA